Homepage

TIN MỚI

TIN TỨC

SỰ KIỆN

MÔN PHÁI

Thần Hầu

Khi xưa Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá trời, loại thần thạch đó sau này hóa thành Tôn Ngộ Không, yêu hầu đi bái đạo nhân làm sư, pháp lực bất biến, thông thiên nhập địa…

Thục Sơn

Vào thời đại Nam Triều của Lương Vũ Đế, vì tín ngưỡng Phật giáo lớn mạnh, coi Thục Sơn là tà ma ngoại đạo, họ thành lập “Thục Sơn Minh” để chiến đấu với…

Ngưu Vương

Khi xưa Ngưu Ma Vương vốn xưng huynh đệ cùng Tôn Ngộ Không, sau cuộc chiến với thiên đình, Ngưu Ma Vương về ẩn thân tại Ngưu Vương Vu Cốc. Đệ tử Ngưu Vương Vu Cốc sử dụng pháp lực từ xa…

Bồ Đề

Họ chính là các ngón tay của phật Như Lai, vân du tứ phương độ hóa khổ nạn, tiêu trừ ác nghiệp, giúp đỡ mọi chúng sinh trên nhân gian, dù có gặp bao nhiêu vất vả họ cũng sẽ không bao giờ từ nan…

Tu La

Khi Bàn Cổ chết đi, rốn của ông biến thành huyết hải, huyết hải này phạm vi tới vài vạn dặm, bên trong là những cơn sóng cuồn cuộn, tôm cá, chim muông đều không sống nổi…

FANPAGE